Sprzątanie nieruchomości wspólnot mieszkaniowych

Strona główna » Sprzątanie nieruchomości wspólnot mieszkaniowych

Hands and little house.Zakres świadczonych usług dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb Klienta. Ze względu na różnorakie preferencje, firma GREENSTAN oferuje:

codzienne sprzątanie klatek schodowych, w tym powierzchni garaży podziemnych;
utrzymanie porządku na terenach przynależnych do nieruchomości, m.in. ciągów komunikacyjnych oraz terenów zielonych;
drobne prace konserwatorskie – wymiana żarówek oraz naprawa drobnych usterek.

Specyfika obiektów wymaga automatyzacji niektórych czynności, dlatego też nasi pracownicy wyposażeni są w niezbędny sprzęt tj. zamiatarki samojezdne, kosiarki oraz pługi. Sprzęt przechowywany jest na danym osiedlu, co zwiększa jakość wykonywanych usług (np. podczas intensywnych opadów śniegu w okresie zimowym odśnieżanie chodników, parkingów i ciągów komunikacyjnych odbywa się systematycznie).

Dbałość o naszego Klienta skłania nas do stosowania proekologicznej polityki w zakresie doboru odpowiednich środków czystości. Pragniemy podkreślić, iż jako nieliczna z firm stosujemy chlorek magnezu w okresie zimowym.