Oferta

Strona główna » Oferta

Washing machine control pannelPragniemy rekomendować naszą Spółkę do złożenia oferty w zakresie świadczenia specjalistycznych usług czystościowych na Państwa obiektach. Nasza oferta zakłada kompleksowe utrzymanie czystości we wszystkich obszarach przeznaczonych do sprzątania.

Z przyjemnością informujemy, iż w związku z dynamicznym rozwojem zostaliśmy wyłącznym dystrybutorem specjalistycznej chemii czystościowej TEDGAR, dodatkowo wachlarz naszych usług poszerzyliśmy ofertę o serwis dla klienta indywidualnego.

ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG:

sektor indywidualny: sprzątanie domów, apartamentów oraz mieszkań;
sprzątanie obiektów o przeznaczeniu sanitarno- medycznym (przychodnie, gabinety lekarskie, szpitale);
sprzątanie terenów oraz nieruchomości przynależnych do wspólnot mieszkaniowych;
sprzątanie biur oraz obiektów komercyjnych (usługowo-handlowych);
sprzątanie powierzchni magazynowych;
sprzątanie poremontowe;
doczyszczanie oraz impregnowanie powierzchni każdego rodzaju;
mycie powierzchni szklanych;
usuwanie graffiti;
utrzymanie terenów zielonych.

 

Podstawowe korzyści, jakie płyną z outsourcingu dla naszych klientów biznesowych i instytucjonalnych:

Optymalizacja kosztów związanych z utrzymaniem standardu czystości w Państwa obiektach; 
Zmniejszenie liczby niezbędnych dokumentów księgowo-kadrowych;
Brak problemu z absencją personelu sprzątającego;
Brak konieczności delegowania personelu na szkolenia podnoszące kwalifikacje oraz szkoleń BHP;
Minimalizacja ryzyka dotyczącego personelu wykonawczego pod  kątem wydarzeń losowych czy nieprawidłowego wykorzystywania maszyn lub środków;
Dostęp do wydajniejszej i efektywniejszej chemii gospodarczej;
Serwis czystościowy świadczony przez wyspecjalizowane jednostki.